Oosterweelwerken impact op de pleziervaartStilaan starten de werken aan de kanaaltunnels t.h.v. het Straatsburgdok / Albertkanaal.

Vanaf Mei '24 zal de nieuwe VTS sector Weel opgestart worden voor dit gebied.

Deze werken zullen enige impact hebben op het scheepvaartverkeer, en dus ook voor het pleziervaartverkeer van/naar het Albertkanaal.

Op 18/01/24 is er een overleg geweest tussen alle jachthavens, Stadhaven, Port of Antwerp Bruges en Lantis over de Oosterweelwerken, die vanaf mei voor de nodige impact zullen zorgen.

Tijdens dit overleg hebben wij op de meeste van onze vragen een antwoord gehad, alsook werd er ons uitgelegd wat de te volgen procedure zal zijn voor de pleziervaart betreffende het vertrekken en aanlopen van onze jachthaven.

Bedoeling is dat iedere jachthaven al deze informatie deelt met hun leden.

Hieronder vinden jullie een download naar de meest recente PDF met al heel wat info. (lees vooral vanaf hoofdstuk 3), alsook de meest recente communicatiefolder VTS sectoren pleziervaart 2024. 

Het Bestuur