Nuttig

Aanvraagformulier individuele Blauwe wimpel 

Ga naar onderstaande link, vul uw gegevens in en verklaart u akkoord met de gedragsregels; na het verzenden ontvangt u binnen de week een eigen blauwe wimpel !

https://www.blauwevlag.nl/vaantje


Nuttige informatie en reglementen Port of Antwerp / Stadshaven

Bediening en werking Kattendijksluis

De Kattendijksluis kan enkel bediend worden tussen 2,2m TAW en 4,1m TAW Scheldepeil bij opkomend tij en 4,7mTAW en 2,7mTAW bij afgaand tij. De indicatieve bedieningsvensters kan u hieronder downloaden.

Tijdens een tijdsvenster is er 1 schutting van dok naar Schelde en 1 schutting van Schelde naar dok mogelijk. Advies is om tijdig (tenminste 1 uur vooraf betreffende tijdvenster) contact op te nemen met de sluis via 03/2273099 of VHF 69, zo kan de sluisplanning geoptimaliseerd worden.

Indien men zich meldt tijdens een tijdvenster, kan het venster gemist worden. Indien men zich één uur voor het tijdvenster meldt, kan men altijd een schutting krijgen. 1 dag op voorhand melden is geen vereiste.

Beperkingen Kattendijksluis:

- Getijden (zeer onvoorspelbaar), springtij

- Beperkte draaidtijden Londenbrug en spertijden Siberiabrug 

- Zeer trage schutting en zeer trage brug (min 15 min en bij treuzelende jachten tot wel  25 min.)

- Zeer druk wegverkeer.

- Geen nooddeuren in geval van defecte vloeddeuren, veel technische storingen.

Alle bovenstaande factoren dragen ertoe bij dat het voor de sluisbedienaars vrijwel onmogelijk is om een  deftige service aan te bieden, er wordt gevraagd om met bovenstaande afspraken rekening te houden, zodat de sluisbedienaars aan iedereen tegenmoet kan komen en toch een goede service kan bieden. 


Regelgeving Marifoon & AIS

De internationale regelgeving schrijft voor dat zich aan boord van vaartuigen uitgerust met een radio verplicht een vergunning met de beschrijving van de installatie moet bevinden. Deze vergunning wordt afgegeven door het BIPT, dat enkel bevoegd is voor vaartuigen die ingeschreven zijn in België of die onder de Belgische vlag varen.

Let op: Ook een AIS toestel ClassB (5W) dient opgenomen te zijn in de vergunning. U kan steeds een vergunning aanvragen/wijzigen via onderstaand formulier. Een AIS toestel ClassB (2W) dient niet opgenomen te zijn in de vergunning. 

Elke gebruiker van een radiostation dat uitzendt in de maritieme radiobanden moet houder zijn van een bedieningscertificaat voor scheepsstations.

Het BIPT heeft de taak de examens te organiseren die toegang verlenen tot de bedieningscertificaten voor scheepsstations. De examens om een VHF- en SRC-certificaat te behalen worden op computer afgenomen in de lokalen van het BIPT. De GMDSS-examens worden door het BIPT georganiseerd in de lokalen van de instellingen waar de voorbereidende opleiding wordt gegeven.

FAQ

1. Waar is de club gelegen ?

Onze club bevind zich in Antwerpen (België) in het Kempisch-Dok
GPS adres : 
Kempischdok-zuidkaai 3

2030 Antwerpen. België

2. Wie kunnen we contacteren voor informatie over de club?

Als u graag informatie ontvangt over onze club, een vaste ligplaatsen, evenementen,... binnen onze club dan kan u altijd mailen of bellen.

TEL: 0032 3 235 01 04
MAIL: info@antwerpseyachtclub.be

3. Hoe schrijf ik me in voor een evenement?

Klik op de tab evenementen en kies daar het evenement waaraan u wilt deel nemen, via het contact formulier word gevraagd de juiste informatie te bezorgen (terug te vinden in het evenement). Opgelet! sommige evenementen zijn enkel voor leden van de club, dit word dan ook altijd vermeld in het evenement zelf. wanneer uw inschrijving voltooid en bevestigd is krijgt u een mailtje terug.

4. Er staat een foto van mij op de site, ik heb dit liever niet wat moet ik nu doen?

Onder de tab GDPR vind u terug dat in deze situatie u contact kan opnemen met de club, dan word deze zo snel mogelijk verwijderd van de site!